2016-17

Βιβλιοθήκες και χειρόγραφα στην Ανατολική Μακεδονία και στην μείζονα Θράκη στα ύστερα Βυζαντινά και στα μεταβυζαντινά χρόνια

Οι ιδιωτικές Βιβλιοθήκες (Βιβλιοθήκες Μαρμορέτου, Σούτσου, Μιχαήλ ΚαντακουζηνούΣεϊτάνογλου, Αντωνίου Καντακουζηνού, Μητροφάνη Β´, Γεωργίου Καντακουζηνού, Βαρήνου, Κριτίου, Χαντζερλή, Νικολάου Καρατζά κ.ά.), Πατριαρχικές, μοναστηριακές, μητροπολιτικές και κοινοτικές Βιβλιοθήκες (Βιβλιοθήκη Πατριαρχείου, μονής του Εσόπτρου Χάλκης, Μητροπόλεως Ραιδεστού, Γυμνασίου Αδριανουπόλεως, μονής Κοσμοσώτειρας, μονής Μπατσκόβου, μονών της Μπορούς (Πόρτο-Λάγους) μονών της Ξάνθης (Αρχαγγελιώτισσας, Καλαμούς), μονής Εικσοιφοινίσσης Παγγαίου, Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Βιβλιοθήκη Imaret Καβάλας κ.ά.), Ο ρόλος

Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία και τον πολιτισμό

Εξετάζονται σε συντομία το βυζαντινό κράτος και η κοινωνία (πολιτική θεωρία, κρατική οργάνωση, κοινωνική δομή, οικονομικός βίος), καθώς και η πορεία του από τον ιδρυτή του Μ. Κωνσταντίνο (324-337) μέχρι και την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Εισαγωγή στη Λαογραφία

Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των πρωτοετών φοιτητών στην Λαογραφία, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς, την ιστορία, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και τη βασική βιβλιογραφία της. Γίνονται εκτενείς αναφορές στην ελληνική πορεία της Λαογραφίας, από την λαογραφική παρατήρηση και καταγραφή κατά την αρχαιότητα, τους βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους, αλλά και στην ευρωπαϊκή, αμερικανική και διεθνή ανάπτυξή της, προπολεμικά και μεταπολεμικά.

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.