2016-17

Ανθρωπολογική Δημογραφία

Η ανθρωπολογική δημογραφία αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο της επιστήμης στο οποίο συγκεράζονται οι δημογραφικές μέθοδοι και αναλύσεις με τις αντίστοιχες της κοινωνικο-πολιτισμικής και της φυσικής ανθρωπολογίας και της εξελικτικής σκέψης. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν βασικές όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών του ανθρώπου.
Ενδεικτικό διάγραμμα ύλης.
1. Η έννοια της διεπιστημονικότητας και της πολυεπιστημονικότητας.

Βυζαντινή εικαστική παράδοση και νεοελληνική τέχνη

Αναλύονται οι ιστορικοί και ιδεολογικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιβίωση της βυζαντινής παράδοσης στην νεοελληνική τέχνη, παρουσιάζονται οι καλλιτέχνες του 19ου και 20ού αιώνα και η στάση τους απέναντι στην βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση και επιχειρείται μια εικονολογική ερμηνεία της στροφής των ζωγράφων στο Βυζάντιο και γενικότερα στην παράδοση (Γενιά του 30).

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.