Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις μεταπτυχιακού προγράμματος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, και ώρα 17:30 μ.μ., θα παρουσιασθεί ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής η μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή και οι προσπάθειες ανασυγκρότησής της (1864-1875)». Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας synergia.edu.duth.gr.

Ανακοίνωση για τον τρόπο λειτουργείας της Γραμματείας.

Σε εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων Υπουργείων για τα μέτρα προστασίας και λειτουργίας των υπηρεσιών προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 παρακαλούμε τους φοιτητές να απευθύνουν ηλεκτρονικά (μόνο από το ιδρυματικό τους email  και όχι από τα προσωπικά) στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ, τα αιτήματα τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν στην γνωστή διεύθυνση : secr@he.duth.gr.

Υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής

"Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, και ώρα 17:00 μ.μ., ο κ. Δημήτριος Κουντουράκης θα υποστηρίξει, ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τη μεταπτυχιακή του εργασία με τίτλο «Παπίκιον όρος και Ιβηρική Αριστοκρατία του Βυζαντίου. Μαρία η Αλανή, Γρηγόριος Πακουριανός και μονή Αγίου Γεωργίου στον Ληνό».
Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιάσκεψης «e-presence».

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.