Το Έργο

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με διευθυντή τον κ. Άγγελο Παληκίδη, αναπληρωτή καθηγητή Διδακτικής της Ιστορίας, σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Σύνταξης, Μορφολογίας, Φωνητικής και Σημασιολογίας +ΜόρΦωΣη, του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με διευθύντρια την κα Ζωή Γαβριηλίδου, καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, υλοποιούν το ερευνητικό έργο: 

«Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ», και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Η καινοτόμος πλατφόρμα διάσωσης, προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Θράκης, θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία περιήγησης σε πολιτιστικούς χώρους μιας ευρείας περιοχής με ποικίλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, επίγνωση πλαισίου και ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων μορφών διαδραστικής πολιτισμικής εμπειρίας.

 

Στόχοι

Το έργο Ψηφιακή Θράκη σκοπό έχει τη διασύνδεση για πρώτη φορά σε ένα νέο, ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της Θράκης. Παράλληλα, η πρόταση θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση, ανάδειξη και αξιοποίηση των παραπάνω προς όφελος και του κλάδου του τουρισμού.

Ψηφιακή καταγραφή και διάσωση

Στόχος του έργου είναι η σύσταση μιας ερευνητικής υποδομής και η υλοποίηση μιας ψηφιακής ερευνητικής πλατφόρμας που θα καταγράφει, θα ταξινομεί, θα μελετά, θα οργανώνει και θα μετασχηματίζει το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής της Θράκης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση, τη διάσωση και την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, των επαγγελματιών του τουρισμού αλλά και των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών-περιηγητών.

Ερευνητική αξιοποίηση

Η ερευνητική ψηφιακή υποδομή θα αποτελεί ένα ιδιαίτερα βοηθητικό ψηφιακό εργαλείο για επιστήμονες και μελετητές της Θράκης, καθώς και πανεπιστημιακά τμήματα και φοιτητές που εκπονούν τις εργασίες τους. Μεγάλη αναμένεται να είναι η προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί από την ενασχόληση με την ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης από ερευνητές και πανεπιστημιακά τμήματα των βαλκανικών κρατών.

Ανάδειξη και κοινωνική αξιοποίηση

Το έργο επιχειρεί να αναδείξει και να αξιοποιήσει το πολιτιστικό και πολυπολιτισμικό αποθέμα της περιοχής καθώς και να βελτιώσει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σκοπό έχει την αύξηση της προσβασιμότητας στο μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και στην ψηφιακή αξιοποίησή και προβολή της, με απώτερο στόχο την τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων ΜμΕ και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, το έργο στοχεύει στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και των ΜμΕ.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Οι δυνατότητες που αναδεικνύονται μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τις φυσικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, είναι ικανές να προαγάγουν τη διαδικασία ανάδειξης του υλικού και των δράσεων της διεπιστημονικής ομάδας.

Ψηφιακή παρουσίαση

Οργανωτική βάση και τελικός αποδέκτης του πολυτροπικού υλικού που θα συγκεντρωθεί και θα συνταχθεί (γραπτού, εικονιστικού, ηχητικού και πολυμεσικού) θα είναι ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης. Θα προσφέρονται ποικίλες περιηγητικές προτάσεις γνωριμίας με τον υλικό και άυλο θρακικό πολιτισμό στην ιστορική και συγχρονική του διάσταση, μονοθεματικές ή πολυθεματικές. Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα εξυπηρετεί ως σύστημα συλλογής, τεκμηρίωσης, διασύνδεσης και δημοσιοποίησης ψηφιοποιημένου υλικού. Η πλατφόρμα θα μπορεί να ενσωματώσει και να παρέχει ελεύθερα κείμενο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, ήχο και μεταδεδομένα.

Προσβασιμότητα

Ο διαδραστικός ψηφιακός χάρτης θα είναι προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ θα καταγράφει με λεπτομέρεια προσβάσιμες διαδρομές για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) αξιοποιώντας ελεύθερο ανοικτού κώδικα λογισμικό (HTML, PHP, και Javascript). Η μόνη συσκευή που θα χρειάζεται πλέον ο επισκέπτης θα είναι το κινητό του τηλέφωνο ή οποιαδήποτε φορητή συσκευή και την εφαρμογή «Digital Thrace», η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, θα του προτείνει διαδρομές και εκθέματα που ανταποκρίνονται στο προφίλ και στα ενδιαφέροντά του.

 

Παιδαγωγική αναπλαισίωση

Με δεδομένη την επιστημονική ειδίκευση πολλών μελών της επιστημονικής ομάδας, θα ενισχυθεί και θα εκσυγχρονιστεί συστηματικά και ο κρίσιμος τομέας των δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδίως των μουσειοπαιδαγωγικών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν και θα αναρτηθούν ειδικά διαμορφωμένες και προσαρμοσμένες στην ηλικία και τη σχολική βαθμίδα προτάσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, ενώ θα συγκροτηθούν και προτάσεις που θα απευθύνονται σε ομάδες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, τα οποία θα επιλέξουν τη Θράκη για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επιστημονικών προγραμμάτων ή θερινών σχολείων.

Κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος

Το έργο φιλοδοξεί να εντάξει δυναμικά και ουσιαστικά το Πανεπιστήμιό μας και τη Θράκη στο διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα στην κρίσιμη, από πολλές απόψεις, περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αφενός το διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα από γειτονικές χώρες και αφετέρου οι πολλαπλές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών και των πανεπιστημιακών τμημάτων τους, θα έχουν ως αντίκρισμα τη διεξαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου στην ελληνική κοινωνία και στη διεθνή κοινότητα, ενώ θα προσελκύσουν διαφορετικά είδη συμμετεχόντων, πέραν όσων ανήκουν στους παραδοσιακούς επισκέπτες των ιστορικών εκθέσεων, όπως κυρίως οι σχολικές ομάδες.

Νέα

Ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου...

Διαβάστε Περισσότερα
Επιστημονικό Συνέδριο – Ψηφιακή Θράκη 1-2 Ιουνίου, 2023

Επιστημονικό Συνέδριο – Ψηφιακή Θράκη 1-2 Ιουνίου, 2023

Επιστημονικό Συνέδριο - Ψηφιακή Θράκη_1-2 Ιουνίου, 2023 Το ερευνητικό έργο “Ψηφιακή Θράκη”, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση (Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.) και το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Σύνταξης, Μορφολογίας, Φωνητικής...

Διαβάστε Περισσότερα
Eισήγηση “A data model for local cultural heritage and digital museology” στο συνέδριο “The Digital Condition and Humanities Knowledge”

Eισήγηση “A data model for local cultural heritage and digital museology” στο συνέδριο “The Digital Condition and Humanities Knowledge”

Ο Αλέξανδρος Τενεκετζής, ο Κυριάκος Σγουρόπουλος και η Πηνελόπη Τσατσούλη, μέλη του έργου "Ψηφιακή Θράκη" συμμετέχουν με την εισήγηση "A data model for local cultural heritage and digital museology" στο συνέδριο "The Digital Condition and Humanities Knowledge".Το...

Διαβάστε Περισσότερα