Εργαστήριο Παλαιογραφίας

Εργαστήριο Παλαιογραφίας Συντηρήσεως χειρογράφων και παλαιοτύπων βιβλίων
Δ/ντής: Γεώργιος Τσιγάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ.25310-39460 Fax.25310-39430 Καβάλας 2510-245415
Σκοπός του εργαστηρίου σύμφωνα με το Π.Δ ιδρύσεως του είναι να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιογραφίας, της Κωδικολογίας και της Παπυρολογίας. Κάθε ένα από τα προαναφερόμενα εργαστήρια έχει αποστολή σύμφωνα με το Π.Δ ιδρύσεως του: 1. Την κάλυη των διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται. 2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων των Εργαστηρίων. 3. Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα στο πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. 4. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 5. Την συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και την συμβολή των Εργαστηρίων στην μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας. β. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 159/1984 (Α'53).

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.