Κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων (υπό ενημέρωση)

Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη Επιστημονικό Πεδίο Διδάσκων Παρατηρήσεις
55ΑΥΕ1 Αγγλικά Α΄ 1ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΒΥΕ1 Αγγλικά Β΄ 2ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΓΥΕ1 Αγγλικά Γ΄ 3ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΔΥΕ1 Αγγλικά Δ΄ 4ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΥΕΕ1 Αγγλικά Ε΄ 5ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΥΕΖ1 Αγγλικά Ζ΄ 7ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΥΕΗ1 Αγγλικά Η΄ 8ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΥΕΣΤ1 Αγγλικά ΣΤ΄ 6ο Ξένη Γλώσσα Χρυσάνθη Τηλιακού
55ΕΣΤΗ1 Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Δώρα Λαφαζάνη
55ΥΕΕ10 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΔΥ4 Ανθρωπολογία της κοινωνικής μνήμης Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΥΕΕ14 Ανθρωπολογία του Τουρισμού Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΠΕΖ43 Ανθρωπολογική Δημογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ1211 Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1210 Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΠΣΤΗ4 Βιολογία, Ηθολογία & Εξέλιξη Πρωτευόντων Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Αντώνιος Μπαρτσιώκας
55ΥΕI9 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Ο κ. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΕΥΕ3 Δημογραφική ανάλυση. Η Δημογραφία των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ1610 Δημόσιος και ιδωτικός βίος στον κλασικό κόσμο Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΣΤΗ62 Διδακτική της Ιστορίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης
55ΕΕ1504 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΒΥ2 Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία και τον πολιτισμό 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Χαριζάνης
55ΒΥ5 Εισαγωγή στη Δημογραφία 2ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΑΥ4 Εισαγωγή στη Λαογραφία 1ο Υποχρεωτικό Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΓΥ1 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΕΥ6 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3ο Υποχρεωτικό Αθηνά Συριάτου
55ΔΥ6 Εισαγωγή στη Σημειωτική 2ο Υποχρεωτικό Βασίλειος Δαλκαβούκης, Βασιλική Κράββα
55ΖΥΕ1 Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία- Γεωγραφίες & Κοινωνίες 4ο Υποχρεωτικό Δώρα Λαφαζάνη Μόνο στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το μάθημα θα διδαχθεί στο 4ο εξάμηνο.
55ΓΥ5 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία 1ο Υποχρεωτικό Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1501 Εισαγωγή στην εικονολογία της βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΑΥ8 Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία 3ο Υποχρεωτικό Αντώνιος Μπαρτσιώκας, Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55Υ1601 Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας 1ο Υποχρεωτικό Andrew Farrington
55Υ1602 Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ32 Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού (13ος-18ος αι.) Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ3 Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 1ο Υποχρεωτικό Marco Miotto Μόνο στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το μάθημα θα διδαχθεί στο 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο.
55ΔΥ1 Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 3ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη, Παναγιώτα Τζιβάρα, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
55ΔΥ2 Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 3ο Υποχρεωτικό Ελεονώρα Ναξίδου
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΑΥ5 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 1ο Υποχρεωτικό Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1204 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55Υ17 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Ψυχολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
55ΕΕ1505 Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές. Κατ' εξαίρεση στο ακαδ. έτος 2016-2017 θα μπορούν να το επιλέξουν και φοιτητές του 7ου εξαμήνου. Ο κ. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο.
55ΕΕ1303 Ελληνική Παλαιογραφία: Η Ελληνική Γραφή από τον 4ο ως τον 19ο αιώνα. Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Ο κ. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΕΠΣΤΗ9 Έντεχνος λαϊκός λόγος Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1209 Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΖΥΙ4 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΗΥ14 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος αιώνας Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΕΣΤΗ2 Ευρωπαϊκή Μετανάστευση Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Δώρα Λαφαζάνη Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΕ1203 Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΕΕ1206 Εφαρμοσμένη Στατιστική Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΥΕΙ13 Η Αίγυπτος την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι και των διαδόχων του (1805-1882) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΥΕΕ11 Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία
55ΥΕΕ13 Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ1301 Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές. Ο κ. Άγγελος Παληκίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΥΕΙ1 Η Ελληνική Αναγέννηση: Ο Πολιτισμός των ελληνικών εδαφών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
Η εξέλιξη των θηλαστικών Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αντώνιος Μπαρτσιώκας
55ΕΕ1410 Η λογοτεχνική παραγωγή στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΕ1411 Η οικονομία του Βυζαντίου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ2 Η παιδεία στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΕΕ1408 Η παιδεία στον χώρο της Ανατολής στα μεταβυζαντινά χρόνια Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Παπάζογλου
55ΥΕΕ12 Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1205 Θέματα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΑΥ1 Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας 1ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη
Θεωρία της Λογοτεχνίας (Αναλύσεις κειμένων και διδακτικές εφαρμογές) *στο corpus του ΤΕΦ αναφέρεται ως Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΥΕ4 Θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΠΕΖ48 Ιστορία της Βυζαντινής παιδείας Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ5 Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ28 Ιστορία της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
55ΕΠΕΖ46 Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΥΕΙ7 Ιστορία της Ευρωπαϊκής τέχνης: θέματα θεωρίας & διδακτικής μεθοδολογίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Άγγελος Παληκίδης
55ΥΕΙ8 Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης: θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Άγγελος Παληκίδης Ο κ. Άγγελος Παληκίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΗΥΙ2 Ιστορία της ύστερης βυζαντινής περιόδου Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία
55ΥΕΙ5 Ιστορία του ελληνικού κράτους τον 19ο και 20ό αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΕΣΤΗ4 Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο΄αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΑΥΕ4 Ιταλικά Α΄ 1ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΒΥΕ4 Ιταλικά Β΄ 2ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΓΥΕ4 Ιταλικά Γ΄ 3ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΔΥΕ4 Ιταλικά Δ΄ 4ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ4 Ιταλικά Ε΄ 5ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΖ4 Ιταλικά Ζ΄ 7ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΗ4 Ιταλικά Η΄ 8ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΣΤ4 Ιταλικά ΣΤ΄ 6ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ15 Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΕΕ1409 Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1302 Κοινωνική προσέγγιση της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1202 Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΗΥΕ2 Λαϊκή τέχνη Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
Λατινική Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Λατινική Φιλολογία- Πεζογραφία Ι Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΖΥΙ3 Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΕΕ4 Μεταβυζαντινή ζωγραφική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΕ1402 Μνημειακή τοπογραφία της Θράκης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΣΤΗ47 Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΣΤΥΙ3 Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου Η κα Ελεονώρα Ναξίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΥΕΙ11 Ο βυζαντινός πολιτισμός Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΣΤΥΙ1 Ο Ελληνιστικός Κόσμος Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΣΤΗ53 Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΕΕ1506 Οι βιβλιακές γραφές των χειρόγραφων κωδίκων, η ανάγνωση και έκδοση των κειμένων των χειρόγραφων κωδίκων (Παλαιογραφία/Κωδικολογία ΙΙ) Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Παπάζογλου
55ΕΠΕΖ54 Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου Η κα Ελεονώρα Ναξίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΕΕ1208 Οστεολογία-ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΣΤΗ13 Παλαιοανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Αντώνιος Μπαρτσιώκας
55ΕΣΤΗ13 Παλαιοανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Αντώνιος Μπαρτσιώκας
55ΕΕ1207 Παλαιογενετική: εφαρμογές στην Ανθρωπολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΕ140 Παλαιογραφία, Κριτική του Κειμένου και Τεχνική των Εκδόσεων Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΣΤΥΕ2 Πολιτική Ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΕΠΕΖ33 Πολιτική Γεωγραφία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Δώρα Λαφαζάνη
55Υ18 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 3ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης, Αικατερίνη Μάρκου
55ΒΥ3 Προϊστορικές κοινωνίες Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΥΕΙ10 Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (από τις αρχές μέχρι το Διαφωτισμό) Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
55ΥΕΕ17 Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΕΥΕ2 Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΕΣΤΗ57 Σχολική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές.
Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και αρχαιολογική επισκόπηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΥΕΙ14 Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας (1250-1517) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΕΥΕ1 Φυσική Ανθρωπολογία – Οστεολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Αντώνιος Μπαρτσιώκας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.