Κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη Επιστημονικό Πεδίο Διδάσκων Παρατηρήσεις
55ΑΥ4 Εισαγωγή στη Λαογραφία 1ο Υποχρεωτικό Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΓΥ5 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία 1ο Υποχρεωτικό Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55Υ1601 Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας 1ο Υποχρεωτικό Andrew Farrington
55ΔΥ3 Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 1ο Υποχρεωτικό Marco Miotto Μόνο στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το μάθημα θα διδαχθεί στο 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο.
55ΑΥ5 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 1ο Υποχρεωτικό Αικατερίνη Μάρκου
55ΑΥ1 Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας 1ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη
55ΑΥΕ4 Ιταλικά Α΄ 1ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΒΥ2 Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία και τον πολιτισμό 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Χαριζάνης
55ΒΥ5 Εισαγωγή στη Δημογραφία 2ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΓΥ1 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ6 Εισαγωγή στη Σημειωτική 2ο Υποχρεωτικό Βασίλειος Δαλκαβούκης, Βασιλική Κράββα
55Υ1602 Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Τσιγάρας
55Υ17 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
55ΒΥΕ4 Ιταλικά Β΄ 2ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΕΥ6 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3ο Υποχρεωτικό Αθηνά Συριάτου
55ΑΥ8 Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία 3ο Υποχρεωτικό Αντώνιος Μπαρτσιώκας, Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΔΥ1 Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 3ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη, Παναγιώτα Τζιβάρα, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
55ΔΥ2 Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 3ο Υποχρεωτικό Ελεονώρα Ναξίδου
55Υ18 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 3ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης, Αικατερίνη Μάρκου
55ΓΥΕ4 Ιταλικά Γ΄ 3ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΖΥΕ1 Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία- Γεωγραφίες & Κοινωνίες 4ο Υποχρεωτικό Δώρα Λαφαζάνη Μόνο στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το μάθημα θα διδαχθεί στο 4ο εξάμηνο.
55ΔΥΕ4 Ιταλικά Δ΄ 4ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ4 Ιταλικά Ε΄ 5ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΣΤ4 Ιταλικά ΣΤ΄ 6ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΖ4 Ιταλικά Ζ΄ 7ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΗ4 Ιταλικά Η΄ 8ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕI9 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Ο κ. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΕΕ1610 Δημόσιος και ιδωτικός βίος στον κλασικό κόσμο Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΗΥ14 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος αιώνας Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΥΕΙ13 Η Αίγυπτος την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι και των διαδόχων του (1805-1882) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΕΕ2 Η παιδεία στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΕΠΕΖ48 Ιστορία της Βυζαντινής παιδείας Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΠΕΖ46 Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΥΕΙ8 Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης: θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Άγγελος Παληκίδης Ο κ. Άγγελος Παληκίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΥΕΙ5 Ιστορία του ελληνικού κράτους τον 19ο και 20ό αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΕΣΤΗ4 Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο΄αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΣΤΥΙ3 Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου Η κα Ελεονώρα Ναξίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΣΤΥΙ1 Ο Ελληνιστικός Κόσμος Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΠΕΖ54 Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου Η κα Ελεονώρα Ναξίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΥΕΙ14 Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας (1250-1517) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΕΣΤΗ1 Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές) Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Δώρα Λαφαζάνη
55ΥΕΕ10 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΥΕΕ14 Ανθρωπολογία του Τουρισμού Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1210 Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΠΣΤΗ4 Βιολογία, Ηθολογία & Εξέλιξη Πρωτευόντων Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Αντώνιος Μπαρτσιώκας
55ΕΠΣΤΗ9 Έντεχνος λαϊκός λόγος Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1209 Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΥΕΕ11 Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία
55ΥΕΕ13 Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ1409 Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΗΥΕ2 Λαϊκή τέχνη Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΣΤΗ47 Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΣΤΗ13 Παλαιοανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Αντώνιος Μπαρτσιώκας
55ΣΤΥΕ2 Πολιτική Ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΕΠΕΖ33 Πολιτική Γεωγραφία Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Δώρα Λαφαζάνη
55ΒΥ3 Προϊστορικές κοινωνίες Εαρινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1502 Βενετοί και Οθωμανοί Τούρκοι στην ανατολική Μεσόγειο (15ος -18ος αι.) Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΠΕΖ27 Βιβλιοθήκες και χειρόγραφα στην Ανατολική Μακεδονία και στην μείζονα Θράκη στα ύστερα Βυζαντινά και στα μεταβυζαντινά χρόνια Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Παπάζογλου
55ΕΕ6 Βυζαντινή εικαστική παράδοση και νεοελληνική τέχνη Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΕ1303 Ελληνική Παλαιογραφία: Η Ελληνική Γραφή από τον 4ο ως τον 19ο αιώνα. Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Ο κ. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΕΕ1203 Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΕΕ1301 Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές. Ο κ. Άγγελος Παληκίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα δε θα διδαχθεί.
55ΕΠΕΖ28 Ιστορία της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
55ΕΕ1302 Κοινωνική προσέγγιση της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1202 Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΕΕ4 Μεταβυζαντινή ζωγραφική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΕ1506 Οι βιβλιακές γραφές των χειρόγραφων κωδίκων, η ανάγνωση και έκδοση των κειμένων των χειρόγραφων κωδίκων (Παλαιογραφία/Κωδικολογία ΙΙ) Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Παπάζογλου
55ΕΣΤΗ57 Σχολική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές.
55ΕΠΕΖ32 Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού (13ος-18ος αι.) Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΖΥΙ4 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΥΕΙ1 Η Ελληνική Αναγέννηση: Ο Πολιτισμός των ελληνικών εδαφών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΕ5 Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Τσιγάρας
55ΥΕΙ7 Ιστορία της Ευρωπαϊκής τέχνης: θέματα θεωρίας & διδακτικής μεθοδολογίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Άγγελος Παληκίδης
55ΗΥΙ2 Ιστορία της ύστερης βυζαντινής περιόδου Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία
55ΖΥΙ3 Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΥΕΙ11 Ο βυζαντινός πολιτισμός Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΣΤΗ53 Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΥΕΙ10 Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (από τις αρχές μέχρι το Διαφωτισμό) Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
55ΥΕΕ9 Ανθρωπολογία της διατροφής Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΔΥ4 Ανθρωπολογία της κοινωνικής μνήμης Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΠΕΖ43 Ανθρωπολογική Δημογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΥΕ3 Δημογραφική ανάλυση. Η Δημογραφία των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΣΤΗ2 Ευρωπαϊκή Μετανάστευση Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Δώρα Λαφαζάνη Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΥΕΕ12 Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΥΕ4 Θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΥΕΕ15 Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΕΕ1208 Οστεολογία-ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΕ1207 Παλαιογενετική: εφαρμογές στην Ανθρωπολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΥΕΕ17 Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΕΥΕ2 Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΕΥΕ1 Φυσική Ανθρωπολογία – Οστεολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Αντώνιος Μπαρτσιώκας
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Ρητορική Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1211 Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΓΥ6 Βυζαντινή βιβλιολογία-Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία και κωδικολογία (Παλαιογραφία/Κωδικολογία Ι) Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Παπάζογλου
55ΒΥ6 Βυζαντινή Φιλολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Παπάζογλου Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Γενική Γλωσσολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΣΤΗ62 Διδακτική της Ιστορίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης
Διδακτική της λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1504 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΕ1501 Εισαγωγή στην εικονολογία της βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΕ1204 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Ψυχολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
55ΕΕ1505 Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές. Κατ' εξαίρεση στο ακαδ. έτος 2016-2017 θα μπορούν να το επιλέξουν και φοιτητές του 7ου εξαμήνου. Ο κ. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα απουσιάζει σε εκπαιδευτική άδεια και το συγκεκριμένο μάθημα θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο.
55ΕΕ1206 Εφαρμοσμένη Στατιστική Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Kωνσταντίνος Ζαφείρης
Η εξέλιξη των θηλαστικών Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αντώνιος Μπαρτσιώκας
55ΕΕ1410 Η λογοτεχνική παραγωγή στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
55ΕΕ1411 Η οικονομία του Βυζαντίου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ1408 Η παιδεία στον χώρο της Ανατολής στα μεταβυζαντινά χρόνια Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Παπάζογλου
55ΕΕ1205 Θέματα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
Θεωρία της Λογοτεχνίας (Αναλύσεις κειμένων και διδακτικές εφαρμογές) *στο corpus του ΤΕΦ αναφέρεται ως Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Λατινική Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Λατινική Φιλολογία- Πεζογραφία Ι Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΕ1402 Μνημειακή τοπογραφία της Θράκης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΕ140 Παλαιογραφία, Κριτική του Κειμένου και Τεχνική των Εκδόσεων Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και αρχαιολογική επισκόπηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.